Co wpływa na kurs walut

Co wpływa na kurs walut

Na kurs danej waluty wpływa wiele rozmaitych czynników. Decydujący wpływ na kurs dolara, kurs franka ma nie tylko NBP lub rząd, ale też zależności dotyczące sfery gospodarczej, przemysłowej oraz politycznej, które zachodzą w danym kraju.

kursy walut

Polityka monetarna i kursy walut

Olbrzymi wpływ na kształtowanie kursów walutowych ma polityka monetarna. Miernikiem kosztu pieniądza są ty stopy procentowe. Im są one wyższe, tym większa jest rentowność papierów finansowych oferowanych przez dane państwo. Co oczywiście oznacza, że zagraniczni inwestorzy będą chętniej inwestować w takie instrumenty finansowe. Inwestorzy z obszaru euro, kupując polskie obligacje, przyczyniać się będą do umocnienia naszego złotego, a spadać będzie średni kurs euro. NBP podnosząc stopy procentowe, musi jednak pamiętać, że ta operacja sprawdza się, kiedy poziom ryzyka inwestycyjnego jest dużo niższy od średniego. W innym wypadku, kiedy ryzyko mimo korzystnych warunków stworzonych przez bank centralnych będzie zbyt duże. Nawet wysokie stopy nie spowodują napływu inwestorów.

Polityka gospodarcza

Na całkowity obraz polityki gospodarczej danego państwa, składają się wszelkie działania podejmowane przez dany rząd. Mowa tu nie tylko o wysokości podatków, ale też o decyzjach w zakresie wydatków publicznych czy zadłużenia. W tej materii i w zakresie popełnionych błędów i pomyłek niewiele do powiedzenia ma NBP. Kursy walut będą spadać, kiedy błędne decyzje rządu spowodują spowolnienie lub wręcz załamanie gospodarcze. Efektem będzie ucieczka kapitału zagranicznego, co oznacza natychmiastowy spadek wartości waluty. O tym, jak aktualnie wygląda sytuacja gospodarcza, mówią nam wskaźniki makroekonomiczne. Najważniejsze z nich to wzrost PKB, poziom sprzedaży detalicznej oraz produkcji przemysłowej. Wszystkie te makro wskaźniki są nieustannie obserwowane przez potencjalnych inwestorów i ich spadek, oznaczać będzie ucieczkę kapitału.

Sytuacja polityczna i jej wpływ na kursy walut

Paradoksalnie polityka zagraniczna może decydująco wpłynąć na kursy walut. W przypadku kiedy w danym regionie występują napięcia o charakterze politycznym lub co gorsza konflikt zbrojny na niewielką nawet skalę to ryzyko inwestycyjne znacząco spada. Dodatkowo państwa uwikłane w wewnętrzny konflikt polityczny lub zbrojny muszą się liczyć ze spadkiem wzrostu gospodarczego, co w bezpośredni sposób przekłada się na wartość ich waluty i atrakcyjność z punktu widzenia inwestycyjnego. Przedłużający się konflikt polityczny, brak wybranego rządu lub ciągłe zmiany u steru władzy, także nie służą stabilnej i przemyślanej strategii gospodarczej. Inwestor, który nie jest w stanie przewidzieć zachowania rządu czy banku centralnego nie będzie natomiast lokował swoich środków na danym obszarze geograficznym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: