Cudowne narzędzie restrukturyzacji

Cudowne narzędzie restrukturyzacji

Biorąc kredyt, zwłaszcza długoterminowy, ciężko jest nam przewidzieć, czy w trakcie jego spłacania nie znajdziemy się takiej sytuacji życiowej, która nam to uniemożliwi. Zwykle obawiamy się wtedy konsekwencji, jakie bank może wobec nas wyciągnąć z tego tytułu. Należy jednak pamiętać, że te instytucje w takich sytuacjach mogą nam pomóc. A nawet powinny.

Przypadki, w których tracimy zdolność do regularnego spłacania kredytu, najczęściej wynikają nie z winy kredytobiorcy. Może to nastąpić np. w wyniku zwolnienia z pracy. Następują wówczas obawy, że bank może uciec się do narzędzia windykacji długu. Ta metoda może być użyta jednak wyłącznie wobec kredytobiorcy, który po prostu uchyla się od spłaty zobowiązań, albo posiada wątpliwą wiarygodność. W przeciwnym wypadku, kiedy regulowanie rat nie następuje w wyniku przypadków losowych, banki powinny skorzystać z opcji restrukturyzacji kredytu.

Opcja ta polega na zmianie zasad spłacania naszego zobowiązania tak, aby był on dogodny dla klienta. Restrukturyzacja powinna przebiec w sposób partnerski dla obydwu stron. Najprostszym jej sposobem jest rozłożenie spłaty zobowiązania, na odpowiednio długi okres. Oczywiście wliczane w to są również odsetki. Aby przeprowadzić ten proces sprawnie, bank powinien dokładnie zapoznać się z bieżącą sytuacją finansową klienta. Istnieje też możliwość powrotu do starych zasad spłacania rat, jeśli klient uzna, że stanął z powrotem na nogi.

Owa restrukturyzacja jest wbrew pozorom korzyścią również dla banku, a nie tylko dla samego klienta. Korzystając z tego narzędzia, ryzyko straty na kredycie zostaje zredukowane. Oprócz tego bank wciąż otrzymuje w wyniku restrukturyzacji kredytu stały dochód, mimo że jest on nieco mniejszy. Najważniejszy wydaje się jednak element wzbudzenia zaufania u klienta i budowaniu w jego oczach pozytywnego wizerunku instytucji, co może przełożyć się na wymierne korzyści w przyszłości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: