Dofinansowanie z MdM można stracić

Dofinansowanie z MdM można stracić

Dofinansowanie kredytu hipotecznego w ramach programu „Mieszkanie dla Młodych”, nie jest rzeczą łatwą do zdobycia. Aby zostało przyznane, ubiegający się o nie muszą spełnić szereg warunków. Nie jest to także rzecz dana raz na zawsze. Istnieje kilka okoliczności, w których te pieniądze mogą nam zostać odebrane.

Nie są to na szczęście okoliczności w żaden sposób niezależne od nas samych. Można nawet rzec, że otrzymane dofinansowanie, możemy stracić na własne, wyraźne życzenie. Podpisując umowę ustanowienia własności naszego mieszkania, zobowiązujemy się do niełamania pewnych zakazów, przez okres 5 lat od sfinalizowania transakcji. Chodzi tu o zbycie tego prawa własności, wynajęcie mieszkania, zmianę użytkowania lokum w sposób, uniemożliwiający zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, a także uzyskanie prawa własności lub współwłasności, do innego lokum lub budynku. Ostatni przypadek nie podlega karze, jeśli owe prawa uzyskaliśmy w ramach spadku. Za pogwałcenie którejś lub kilku tych zasad, winni jesteśmy zwrócić część dofinansowania. Jak możemy przeczytać na portalu rynekpierwotny.com, jest to kwota „odpowiadająca iloczynowi kwoty uzyskanego dofinansowania wkładu własnego oraz wskaźnika równego ilorazowi liczby pełnych miesięcy pozostających do zakończenia okresu 5 lat i liczby 60”.

W gestii kupującego leży również poinformowanie drogą pisemną banku, o niewywiązaniu się z umowy. Przewidziano na to 30 dni, od momentu wystąpienia zdarzenia. Następnym etapem jest z kolei wypłacenie odpowiedniej kwoty przez bank. Powinno to nastąpić w ciągu maksymalnie 60 dni. W razie niepoinformowania banku przez klienta, ten drugi musi niezwłocznie zwrócić żądaną kwotę na rachunek instytucji finansowej wraz z odsetkami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: