Drgnęło w sprawie odwróconej hipoteki

Drgnęło w sprawie odwróconej hipoteki

Już kilka lat temu na rynku pojawił się temat odwróconych kredytów hipotecznych. Wciąż jednak produkt nie figuruje w ofertach banków, gdyż nie miał oparcia w prawie. Ostatnio jednak spisano i przyjęto wreszcie ustawę na jego temat. Może być to sygnał, że niebawem będzie on dostępny.

Odwrócony kredyt hipoteczny ma dać seniorom możliwość, uwolnienia kapitału ulokowanego w lokalach mieszkalnych, których są właścicielami. Pieniądze są im przyznawane za to, że po ich śmierci bank przejmie nieruchomość. Warunkiem jest jednak to, że spadkobiercy nie będą wyrażali chęci jej wykupienia. Ma to zapobiec ewentualnym obawom, że po śmierci klienta, bank przejmie jego mieszkanie za bezcen. W wypadku odwróconego kredytu hipotecznego ma to wyglądać tak, że pieniądze będą wypłacane mu do jego zgonu. Ustawa przewiduje jednak ewentualność, że przelewy mogą zostać przerwane, jeszcze za życia klienta. Wypłata środków może być jednorazowa lub w ratach. Wysokość i liczba tych drugich ma być doprecyzowana w umowie zawartej z bankiem. Ciekawostką jest też fakt, że ustawa nie określa minimalnego wieku odbiorcy odwróconego kredytu hipotecznego. Określonym w regulacji warunkiem zaciągnięcia takiego kredytu, jest jedynie bycie właścicielem nieruchomości, lub posiadanie własnościowego prawa do lokalu czy prawa do użytkowania wieczystego. Mimo to znajdziemy wzmianki mówiące o tym, że oferta adresowana jest do osób starszych. Określono również, że odwrócona hipoteka ma być wydawana w walucie, w której kredytobiorca otrzymuje większość swoich dochodów. Ma to na celu uniknięcie ryzyka walutowego.

Ustawa nakłada też na potencjalnych kredytobiorców pewne obowiązki. Przede wszystkim muszą oni utrzymywać mieszkanie w dobrym stanie i dokonywać na bieżąco remontów i napraw. Są także zobowiązania do płacenia podatków i innych opłat, związanych z użytkowaniem nieruchomości. W niektórych przypadkach osoby korzystające z odwróconej hipoteki, mogą też dostać od banku polecenie ubezpieczenia mieszkania od zdarzeń losowych. Czyniłyby to na własny koszt.

Dokument o odwróconych kredytach hipotecznych został już co prawda sporządzony, ale eksperci studzą nadzieje tych, którzy liczą na jego rychłe pojawienie się w ofertach banków. Ustawa bowiem nakłada na nie sporo obowiązków i ograniczeń. Przez to pojawiają się wątpliwości, ile instytucji finansowych faktycznie zdecyduje się na oferowanie tego produktu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: