Kurs walutowy, czyli cena pieniądza

Kurs walutowy, czyli cena pieniądza

Kurs walutowy w ujęciu stricte ekonomicznym, oznacza cenę jednej waluty, wyrażoną w jednostkach innej waluty.

Waluta – istotny element państwa

Każde państwo posiada symbole narodowe, czyli godło, hymn oraz pieniądze. W Stanach Zjednoczonych jednostką płatniczą jest dolar, w Wielkiej Brytanii funt brytyjski, a większości krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej – euro. Należy jednak pamiętać, że każda waluta posiada określoną wartość, a tym samym nie ma możliwości, by wymienić np. 3 zł na 3 dolary lub 3 euro.

To, ile zapłacimy za 1 dolara czy 1 euro, określają notowania walut, które często zmieniają się z dnia na dzień. Nietrudno także zauważyć, że cena skupu i sprzedaży walut jest różna – kupując zapłacimy zazwyczaj więcej niż otrzymany w przypadku sprzedaży waluty. Warto jednak pamiętać, że kurs walut ma charakter zmienny, dlatego też – jeśli zakup waluty nie wynika z nieprzewidzianych okoliczności – warto zainteresować się rozwiązaniem, jakim jest prognozowanie kursów walut na najbliższe dni, dzięki czemu możliwe będzie wybranie najkorzystniejszego rozwiązania.

Skąd biorą się kursy walutowe

Zasadniczo kursy walut kształtowane są na podstawie czynników makroekonomicznych, wyników gospodarczych państw, w których obowiązuje dana waluta, a także poziomu stóp procentowych. Wiadomo jednak, że funkcję priorytetową spełnia na tej płaszczyźnie prawo popytu i podaży, na którego podstawie realizowane są także szeroko rozumiane prognozy walutowe, nota bene, fakt ten dotyczy wszystkich walut.

Przykładem obrazującym tę kwestię mogą być prognozy kursów walut, czyli zakładana wartość poszczególnych walut w bliższej i dalszej przyszłości. Wbrew pozorom prognoza kursu euro nie zawsze odpowiada rzeczywistości – zdarza się, że faktyczna wartość waluty w określonym czasie jest inna niż przewidywana.

Analizując kwestię, jaką jest prognoza długoterminowa kursu euro można zakładać, że określenie wartości danej waluty w przyszłości jest bardzo proste. Niestety, jest to błędny tok myślenia, w rzeczywistości nikt nie potrafi precyzyjnie podać, na jakim poziomie będzie kształtować się konkretne waluta w najbliższych dniach, miesiącach czy tygodniach.

Znaczący wpływ na rynek walutowy ma popyt na waluty obce oraz ich podaż, na tej podstawie ustalana jest także prognoza euro na najbliższy tydzień.

Prognozy walutowe mogą obejmować zarówno najbliższe dni, jak i znacznie dalszą przyszłość, wiele osób systematycznie śledzi prognozy kursu euro na jutro, weryfikując w ten sposób zakładaną wartość danej waluty. Fakt ten dotyczy przede wszystkim osób, które często używają europejskiej waluty do celów płatniczych – w przeważającej większości są to osoby, które na stałe żyją, mieszkają i pracują poza krajem.

Nietrudno jednak zauważyć, że prognozy długoterminowe często okazują się bardziej zgodne ze stanem faktycznym niż prognozy krótkoterminowe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: