Odwrócona hipoteka po poprawkach

Odwrócona hipoteka po poprawkach

Odwrócony kredyt hipoteczny to chyba w ostatnich tygodniach, najczęściej komentowany produkt na rynku kredytowym. Właśnie kilka tygodni temu zakończono prace nad dotyczącą go ustawą. Została ona przyjęta przez sejm, następnie powędrowała do senatu. Po powrocie z tej izby, posłowie decydowali o naniesionych przez senatorów poprawkach. Wiele z nich zostało odrzuconych, ale treść ustawy i tak nie jest taka sama, jak w punkcie wyjściowym.

Na wstępie warto przypomnieć, czym w ogóle w myśl omawianej ustawy jest odwrócona hipoteka. Zgodnie z nią, bank ma wypłacać swojemu klientowi przez określony czas, lub też jednorazowo, świadczenie pieniężne. Jest ono zabezpieczone hipoteką ustanowioną na nieruchomości. Produkt ten ma być dedykowany osobom starszym, ale w rzeczywistości ustawa nie zawiera informacji, o dolnej granicy wieku ubiegających się o odwrócony kredyt hipoteczny.

Przejdźmy teraz do poprawek senatu naniesionych na dokument. Izba ta wnioskowała, by umowa na odwróconej hipotece miała charakter notarialny, a odstąpienie od niej było pisemne i poparte notarialnym podpisem. Innym wnioskiem było ukrycie pod terminem „inne koszty”, wyłącznie kosztów prowizji upoważnień dokonanych przez bank, wyceny i monitorowania wartości lokalu.

Sejm nie zgodził się na te poprawki. Termin „inne koszty” będzie oznaczał koszty inne niż odsetki, a w szczególności prowizje i inne opłaty. Posłowie zgodzili się natomiast na odstąpienie od wymogu wpisywania w formularzu oferty kwot, o charakterze szacunkowym. Przyjęli również poprawkę dotyczącą dostarczenia formularza informacyjnego do kredytobiorcy. Ma to nastąpić w okresie nie krótszym niż 14 dni, przed podpisaniem umowy. Dodatkowo termin ten może zostać skrócony, na żądanie kredytobiorcy.

Ustawa ma teraz trafić do prezydenta. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że obecnie wielu ekspertów nie wróży odwróconej hipotece wielkiej kariery. Twierdzą, że będzie to produkt niszowy, dostępny w niewielkiej liczbie banków. Wynika to chociażby z tradycji przekazywania nieruchomości w spadku przez starsze osoby.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: