Zmiany antylichwiarskie na horyzoncie

Zmiany antylichwiarskie na horyzoncie

Sejm przegłosował niedawno tzw. ustawę antylichwiarską i przymierza się do wprowadzenia zmian w prawie. To dość głośny projekt, dotyczący funkcjonowania firm pożyczkowych i parabanków. Za jego sprawą ma poprawić się pozycja klienta takich instytucji, który może liczyć na większe bezpieczeństwo przy pożyczaniu od nich pieniędzy. Warto sobie przypomnieć, z czym tak naprawdę będą się te zmiany wiązać.

Przepis ten od samego początku budził wielkie kontrowersje. Oczywiście nie wśród klientów, ale przedsiębiorców, będących właścicielami firm pożyczkowych. Co ciekawe, najczęściej zarzucały one twórcom nowego prawa, że mogą doprowadzić do powstania szarej strefy. Ponadto ich zdaniem te przepisy nie tyle mają chronić interesy klientów firm pożyczkowych, ale mocno uszczuplić ich rynek.

Patrząc na temat zupełnie obiektywnie, ciężko się dziwić parabankom, że nowe regulacje są im nie do końca w smak. Są one wobec nich bardzo rygorystyczne. Określają nowe maksymalne wysokości odsetek za opóźnienia w spłacie (sześciokrotność stopy lombardowej NBP), a także kary za ich nieprzestrzeganie. Nowe są także zasady pozaodsetkowych kosztów kredytu, które nie mogą być większe niż 25% całkowitej wartości pożyczki, a także 30% całkowitej wartości pożyczki w stosunku rocznym.

Zapis dotyczący wymogów przy prowadzeniu działalności parabankowej, powinien być jednak bez wyjątków przyjęty pozytywnie. Przede wszystkim taka działalność będzie mogła być prowadzona wyłącznie przez spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne. Ponadto początkowy kapitał zakładowy, będzie musiał wynosić minimalnie 200 tys. zł. Te pieniądze nie będą mogły pochodzić jednak z kredytu, emisji obligacji czy źródeł niedokumentowanych. Prowadzenie takiej działalności bez zezwolenia, będzie się natomiast równało 5 latom pozbawienia wolności, oraz… 10 milionom złotych grzywny.

Najbardziej firmy pożyczkowe boli chyba zapis o przejęciu nad nimi kontroli przez Komisję Nadzoru Finansowego. Ten zapisuje KNF między innymi prawo do przekazywania prokuraturze informacji będących tajemnicą bankową.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: