Kategoria: NBP

Jak ważny jest kurs walut i jakie zadania ma NBP?

Jak ważny jest kurs walut i jakie zadania ma NBP?

Główne Zadania NBP Jedną z głównych działań za jakie odpowiada Narodowy Bank Polski jest Prowadzenie Polityki pieniężnej, która dba o zapewnienie stabilności cen, co za tym idzie buduje stabilny filar długookresowego wzrostu gospodarczego. Ponadto polityka pieniężna zwana też monetarną ma wpływ na poziom podaży pieniądza oraz kształtowanie się kursu walutowego kraju.   Za co odpowiada…

Read More Read More